• امروزه کپسول آتش نشانی به عنوان یک وسیله کنترل آتش محبوبیت زیادی نسبت به سایر سیستم های ضد آتش دارند که کپسول های آتش نشانی شامل انواع

  ...
 • داشتن تجهیزات آتش نشانی مانند کپسول آتش نشانی و سایر موارد برای اطفاء حریق کافی نیست، شما باید بررسی کنید که آیا تجهیزاتی مانند کپسول های

  ...
 • کپسول های آتش نشانی هر چند وقت یکبار باید بازرسی و شارژ شوند. این خدمات را تولیدکنندگان و نمایندگی های مجاز تجهیزات آتش نشانی ارائه می دهند. شرکت مزینانی در این راستا خدمات متنوعی را به شما

  ...
 • همانطور که حتما می دانید، کپسول های آتش نشانی بعد از مدتی که در اختیار شما بودند و یا بعد از هر بار استفاده باید از نو شارژ شوند. البته در زمان شارژ شدن کپسول آتش نشانی سایر قسمت های کپسول آتش

  ...
 • در این مطلب از گروه اطفاء حریق مزیانی قصد داریم نکات و مواردی که در زمان شارژ کپسول آتش نشانی باید به یاد داشته باشید را با هم بررسی می کنیم. از آنجایی که این پارامتر ها زیاد می باشند ما هر کدام

  ...