طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر دارای ویژگی های خاصی است و همینطور تصورات اشتباهی نیز در این باره وجود دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر و جزئیات مربوط به آن بپردازیم.

نگاهی به تاریخچه ی طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر

طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر در سال ۱۸۷۴میلادی توسط شخصی به نام هنری پارملی انجام گرفت. این وسیله که نسبتا ساده می باشد توسط کلیه ی تجهیزات موجود در شبکه های لوله کشی طراحی شده است. تجهیزاتی مانند لوله ها، اتصالات، شیر آلات و ... . به طور کلی اسپرینکلرها سیستم هایی هستند که نوعی سیال با فشار زیاد در داخل لوله ی آن ها ذخیره شده است. این سیال در صورت نیاز می تواند آزاد شده و با سرعت زیاد تخلیه شود. این ابزار در زمینه های مختلف دارای کاربرد های گوناگونی است. این کاربرد ها از قرار زیر هستند:

 • کاربری های آبیاری و کشاورزی
 • کاربرد در فعالیت های آتش نشانی و اطفای حریق
 • خنک کننده های اضطراری و مقطعی

هدف از طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر چیست؟

می توان گفت که در همه جای دنیا هدف از طراحی انواع سیستم اسپرینکلر و استفاده از آن ها موارد زیر می باشد:

 • ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد از طریق ممانعت از اﻓﺰاﯾﺶ میزان ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﻫﺎی ﺳﻤﯽ و همچنین جلوگیری از ﺳﻮﺧﺘن اﻓﺮاد در هنگام آتش سوزی
 • از طریق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻠﺶ اور از سازه ها نیز محافظت می شود
 • کاهش خسارات مالی از طریق ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و وسایل
 • ﮐﺎﻫﺶ یافتن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی مربوط به ﺑﯿﻤﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎت ساختمان ها، ارﺗﻔﺎع و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ها
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان (Rating) ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ
 • اﻓﺰاﯾﺶ یافتن ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺧﺮوجی

طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر

تصورات اشتباه پیرامون طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر

تصور اشتباه و رایجی که در خصوص طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر ها وجود دارد این است که افراد گمان می کنند در هنگام آتش سوزی تمامی اسپرینکلرهای موجود در ساختمان فعال خواهند شد. اما باید دانست که سازوکار تمامی سیستم های اسپرینکلر این گونه است که تنها آن هایی که در مجاورت آتش قرار دارند فعال می شوند. البته این قانون در سیستم های سیلابی صدق نمی کند. همچنین دیگر تصورات رایج و غلط در مورد طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 • تمامی اسپرینکلرها به صورت همزمان فعال می شوند.
 • اسپرینکلرها بدون رخ دادن حریقی و به صورت خودکار فعال می شوند.
 • این نوع سیستم های اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ بسیار گران و هزینه بر هستند.
 • آب نیز به اندازه ی آتش و چه بسا بیشتر به تجهیزات آسیب می رساند.

نگاهی به تصویری از طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر

توضیحات لازم در خصوص طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر داده شد. اما اگر بخواهیم به طور واضح و ملموس تری با طراحی این سیستم اطفاء حریق آشنا شویم، می توان از تصویر زیر و جزئیات نشان داده شده در آن استفاده کرد.
آمار منتشر شده از فعالیت اسپرینکلرها حاکی از چیست؟

با توجه به کاربردی بودن طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر و فعال شدن آن ها در زمان حریق آمار زیر به دست آمده است:

 • ۳۷درصد از آتش سوزی ها تنها با فعال شدن یک اسپرینکلر مهار شده اند
 • ۵۶درصد از آتش سوزی ها با کمتر از سه اسپرینکلر مهار شده اند
 • و ۸۳ درصد از آتش سوزی ها با کمتر از ۱۰ اسپرینکلر مهار شده اند

هدف از طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر

 

نکاتی کلیدی در خصوص طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر

تا کنون هر آنچه در خصوص طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر ها لازم بود گفته شد. اما برخی نکات کلیدی نیز هستند که رعایت آن ها برای طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر ها ضروری می باشد. آن نکات از قرار زیر هستند:

 • توجه داشته باشید تا سایز لوله های پر کننده ی مخزن ذخیره آب آتش نشانی یا باید به اندازه ی خود مخزن باشد و یا اینکه بتواند منبع را ظرف 8 ساعت پر کند.
 • در مواردی که از سیستم اطفاء حریق و مصرفی به صورت مشترک استفاده می شود، لازم است تا سیستم دو لوله ی خروجی داشته باشد. بدین ترتیب که لوله ی مصرفی به سمت بالا و لوله ی مخصوص اطفاء حریق به سمت پایین قرار می گیرد.
 • همچنین توجه به محاسبات هیدرولیکی اسپرینکلر نیز اهمیت ویژه ای دارد.

گروه صنعتی مزینانی ارائه دهنده انواع تجهیزات آتش نشانی و اطفاء حریق از جمله فایرباکس، کپسول و .. میباشد.

نوشتن دیدگاه