تفاوت اسپرینکلر بالازن و پایین زن

اسپرینکلر یک سیستم محافظتی و آب پاشی است که در مراکز و ساختمان جهت کنترل آتش به کار برده می شود. این سیستم دارای انواع مختلفی شامل: بالازن، پایین زن، دیواری و اسپرینکلر مخفی می باشد که ما در اینجا قصد داریم به بررسی تفاوت های بین دو نوع اسپرینکلر بالازن و پایین زن بپردازیم. برای اطلاع از قیمت سیستم اطفا حریق ساختمان می توانید با کارشناسان مزینانی در ارتباط باشید.

مهمترین تفاوت اسپرینکلر بالازن و پایین زن

در طراحی سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر تفاوت مهم بین اسپرینکلر بالازن و پایین زن، محل قرارگیری آنها روی لوله آب می باشد. اسپلینکر بالازن همانطور که از اسمش پیداست در بالای لوله ی آب قرار می گیرد، در صورتی که اسپرینکلر پایین زن از لوله آویزان می شود. این دو نوع اسپرینکلر تفاوت های دیگری هم دارند که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: پیکربندی، قابل رویت بودن، پوشش موثر و سرعت.

مهمترین تفاوت اسپرینکلر بالازن و پایین زن

سایر تفاوت های اسپرینکلر بالازن و پایین زن

انواع سیستم اسپرینکلر بالازن و پایین زن دارای تفاوت هایی هستند که عبارتند از:

  • پیکربندی: هرکدام از این دو نوع اسپرینکلر دارای پیکربندی خاصی است. هرکدام از آنها به گونه ای طراحی شده است که با یک الگوی یکسان بپاشد. یک اسپرینکلر بالازن در بالا قرار می گیرد و از طریق سوراخی که در بالای آن قرار دارد آب را به هوا می پاشد و بعد از آن آب به صورت یک الگوی دایره ای پخش می شود، درحالیکه اسپرینکلر پایین زن از لوله آویزان می شود و آب را به پایین در الگوی مشابه دایره ای می پاشد.
  • قابل رویت بودن: از اسپرینکلر بالازن بیشتر در انبارها و سازه های بزرگ استفاده می شود که در پشت سقف پنهان نمی شود. اسپرینکلر پایین زن بیشتر در ادارات و خانه ها استفاده می شود که ممکن است قابل رویت باشد یا نباشد، درصورت پنهان شدن، اسپرینکلر پایین زن زیر یک سرپوش مخصوص پنهان می شود که در صورت افزایش دمای محیط بیش از مقدار تعیین شده قبلی، از زیر آن خارج می شود، کلاهک یا سرپوش به طور خودکار می افتد و اسپرینکلر شروع به آب پاشی می کند.
  • پوشش موثر: از اسپرینکر بالازن بیشتر در مکان هایی استفاده می شود که انسداد در هنگام آتش سوزی مانع از پاشش آب شود و ارتفاع آنها به آنها اجازه می دهد آب را به اطراف موانع احتمالی بپاشند. یکی از نقاط ضعف این است که در اسپرینکلر بالازن خود لوله هم ممکن است مانع آب پاشی درست در حین عملیات شود. اسپرینکلر پایین زن بیشتر در ادارات استفاده می شود که موانع آب پاشی موجود کمتر هستند.
  • سرعت: هر دو نوع از اسپرینکلرها اعم از بالازن و پایین زن آب را در یک الگوی دایره ای می پاشند. این الگوی جریان شعاعی بین روزنه آب پاش و منحرف کننده در اسپرینکلر پایین زن و بین روزنه و تا حدودی بالاتر از منحرف کننده در اسپرینکلر بالازن شروع می شود. براساس یک مطالعه در سال 2002 که توسط آزمایشگاه تحقیقات ساختمان و آتش از انستیتوی ملی استاندارد و فناوری منتشر شده است، این پیکربندی به نوع پایین زن اسپرینکلر سرعت آب پاشی بیشتری نسبت به بالازن می دهد. اسپرینکلرهای بالازن مدرن به حل این موضوع و مطابقت سرعت بین اسپرینکلرهای بالا زن و پایین زن پرداخته اند.
نوشتن دیدگاه