زمان شارژ کپسول آتش نشانی co2

امروزه کپسول آتش نشانی به عنوان یک وسیله کنترل آتش محبوبیت زیادی نسبت به سایر سیستم های ضد آتش دارند که کپسول های آتش نشانی شامل انواع گوناگونی هستند شامل: شیمیایی خشک، شیمیایی خیس، کربن دی اکسید (co2)، آب و فوم. هرکدام از این کپسول ها کاربرد خاصی دارند و برای خاموش کردن نوع خاصی از مواد قابل اشتعال به کار گرفته می شوند. کپسول آتش نشانی co2 (کربن دی اکسید) برای خاموش کردن آتش های نوع ب و ث به کار برده می شوند و برای آتش های نوع آ غیرکاربردی هستند. شارژ کپسول آتش نشانی co2 (کربن دی اکسید) در دو حالت نیاز به انجام شدن دارد:

 • اولین مورد در حالتی که کپسول آتش نشانی به طور کامل یا اندکی مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت کپسول آتش نشانی co2 غیر قابل استفاده است و برای استفاده مجدد باید به صورت فوری شارژ شود.
 • دومین مورد این است که در تست هیدرواستاتیک که از طرف قانون و شرکت آتش نشانی هرچند سال که معمولا سه سال یکبار است معلوم شود که به شارژ مجدد نیاز دارد. 

یکی از سوالاتی که درباره این نوع از کپسول مطرح می شود این است که چرا کپسول CO2 مانومتر ندارد؟ که در پاسخ باید گفت این به دلیل نوع طراحی و ساختار کپسول است.

موارد رایج غیراستاندارد شارژ کردن کپسول آتش نشانی co2 (کربن دی اکسید)

 • عملیات شارژ کردن کپسول های آتش نشانی co2 به عنوان یکی از آیتم های سیستم اطفا حریق توسط افراد غیر حرفه ای در محیطی کاملا پر خطر انجام می گیرد.
 • در اقل موارد توسط افراد محلی فقط عمل دوباره تحت فشار قرار دادن کپسول انجام می گیرد و هیچ تغییری در مواد تشکیل دهنده کپسول صورت نمی گیرد.
 • اغلب افراد محلی فقط دست به تغییر ابزار و قطعات شکسته کپسول با سایر لوازم موجود محلی می زنند.
 • پودر آ ب ث توسط این افراد با پودرهای استاندارد موجود در منطقه تعویض می شود.
 • امروزه در موارد زیادی استفاده از غبار مرمر به جای پودر استاندارد می شود.

موارد رایج غیراستاندارد شارژ کردن کپسول آتش نشانی co2 (کربن دی اکسید)

روند پر کردن کپسول آتش نشانی co2

 1. پر کردن کپسول دی اکسید به عنوان یکی از انواع کپسول های آتش نشانی شامل مراحل زیر می باشد:

 2. کپسول آتش نشانی co2 به صورت دستی به طور کامل خالی می شود.
 3. قطعات کپسول آتش نشانی از هم باز می شوند و استوانه کپسول جدا می شود.
 4. کپسول آتش نشانی co2 برای دو دقیقه در تست زیر فشار 30 کیلوگرم نیرو می رود تا از سلامتی ظرفیت آن اطمینان حاصل شود.
 5. کپسول برای رنگ آمیزی آماده می شود و بعد از رنگ آمیزی به مدت 15 دقیقه در دمای 180 درجه قرار می گیرد که نتیجه آن یک رنگ آمیزی باکیفیت و بادوام است.
 6. با توجه به ظرفیت کپسول آتش نشانی co2، کپسول را با پودر مناسب به طور کامل پر می کنند.
 7. تمامی ابزار جدید برای استفاده و خالی کردن کپسول آتش نشانی co2 اعم از لوله، حلقه و سایر لوازم روی آن نصب می شوند.
 8. کپسول آتش نشانی co2 بعد از آن توسط نیتروژن خالص 99.9 درصد مخلوط با هلیوم تحت فشار قرار می گیرد.
 9. در مرحله بعد کپسول آتش نشانی برای چند تست آماده می شود. اولین تست آزمایش لیوان معکوس در آب است. و بعد از آن نوبت به تست طیف سنجی جرمی هلیوم می رسد تا کمبود یا کافی بودن آن مورد ارزیابی قرار گیرد که یکی از پیشرفته ترین تست های کپسول های آتش نشانی co2 در سراسر جهان است.
 10. لازم است به صورت هر 6 ماه یکبار کپسول های آتش نشانی co2 مورد بازبینی و کنترل قرار گیرد.
 
نوشتن دیدگاه