دفلکتور یکی از اجزای تشکیل دهنده ی اسپرینکلر ها می باشد که کاربرد خاصی در این سیستم دارد. از آن جایی که هر بخش سیستم نقش ویژه ای در کارکرد آن دارد، در ادامه به بررسی این قطعه و دیگر اجزای تشکیل دهنده ی اسپرینکلر ها خواهیم پرداخت.آشنایی با اجزای تشکیل دهنده ی اسپرینکلر این سیستم اطفاء حریق مانند هر نوع سیسم دیگری از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر یک نقش ویژه را در عملکرد صحیح سیستم به عهده دارند. دفلکتور و قطعاتی دیگر، اجزا تشکیل دهنده ی اسپرینکلر ها هستند که در ادامه با سایت مزینانی مزینانی به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.


دفلکتور
این بخش در واقع صفحه منحرف کننده جریان آب است. بدین ترتیب که جریان آب پس از برخورد با آن به قطرات کوچک تری تقسیم می شود. این کوچک شدن قطرات آب توسط آن در نهایت شعاع پوشش بزرگتری برای هر اسپرینکلر ایجاد کرده و حرارت بیشتری را نیز جذب خواهند کرد. این قطعه عامل اصلی بخش عمده ای از تفاوت ها بین اسپرینکلر های مختلف است. همانطور که در تصویر نیز مشاهده می کنید این قسمت نشان داده شده است.

اجزای اسپرینکلر

کاربرد دفلکتور در انواع قدیمی سیستم اطفاء حریق
این قطعه در انواع قدیمی سیستم های اطفاء حریق دارای تعدادی سوراخ بود که موجب تخلیه ی حدود 40 درصد آب به سقف فضا می شد. بدین ترتیب با توجه به طراحی این نوع دفلکتور ها در سیستم اطفاء حریق آب به سمت بالا (رو به سقف) تخلیه شده و در نتیجه نسبت به اسپرینکلر های مدرن مساحت کمتری را پوشش می دادند. لذابرای افزایش این پوشش دهی اسپرینکلر ها در فاصله های کمتری نسبت به یکدیگر نصب می شدند.

کاربرد دفلکتور در انواع قدیمی سیستم اطفاء حریق

کاربرد دفلکتور در انواع قدیمی سیستم اطفاء حریق

این قطعه در انواع قدیمی سیستم های اطفاء حریق دارای تعدادی سوراخ بود که موجب تخلیه ی حدود 40 درصد آب به سقف فضا می شد. بدین ترتیب با توجه به طراحی این نوع دفلکتور ها در سیستم اطفاء حریق آب به سمت بالا (رو به سقف) تخلیه شده و در نتیجه نسبت به اسپرینکلر های مدرن مساحت کمتری را پوشش می دادند. لذابرای افزایش این پوشش دهی اسپرینکلر ها در فاصله های کمتری نسبت به یکدیگر نصب می شدند.

سیستم های دفلکتوری دارای چه انواعی است؟
به طور کلی می توان گفت که سیستم های دفلکتوری به سه نوع :
استوانه ای
منحنی
مستطیلی


تقسیم می شوند. همچنین هر دفلکتوری باید فاصله ی مشخصی تا سقف داشته باشد. استاندارد فاصله هر دفلکتوری از سقف به شرح زیر است:
در مواردی که شیب سقف از 10 درصد بیشتر است اسپرینکلر باید به گونه ای نصب شود که دفلکتور آن موازی با یال سقف باشد
در سقف هایی که دارای سازه ی غیر مسدود کننده هستند حداقل فاصله از سقف 1 اینچ و حداکثر آن 12 اینچ است.آیا دفلکتور ها با هم تفاوت دارند؟
همانطور که گفته ها اسپرینکلر از اجزای مختلفی تشکیل شده اند. یکی از این بخش ها دفلکتور می باشد. این قطعه در واقع صفحه ی منحرف کننده ی جریان آب می باشد. با توجه به انواع مختلف آن، اسپرینکلر ها نیز به مدل های مختلفی تقسیم می شوند. این انواع در جدول زیر ذکر شده اند:

تفکیک اسپرینکلر بر اساس انواع دفلکتور

انواع واکنش ها
مدل بالا زن واکنش استاندارد و سریع
مدل پایین زن واکنش استاندارد و سریع
مدل مخفی یا کانسیلد واکنش استاندارد و سریع

آشنایی با عملکرد دفلکتور در اسپرینکلر بالا زن

همانطور که پیش تر با عنوان اسپرینکلر بالا زن آشنا شدید، در این قسمت قصد داریم تا عملکرد این قسمت را در این اسپرینکلر بررسی کنیم. دفلکتور در اسپرینکلر بالا زن به صورت گنبدی بوده و نحوه ی نصب آن به این صورت است که روی لوله و به سمت بالا نصب می شود. طبق این سیستم جریان آب به صورت پر فشاری در قسمت پشت اسپرینکلر قرار می گیرد. سنسور حرارتی نیز در دمای نامی فعال می شود. هنگام فعال شدن سیستم راه خروجی آب باز شده و جریان آب با فشار به دفلکتور برخورد می کند و در نهایت به صورت چتری روی منطقه ی حریق می ریزد. در نتیجه قطرات آب دامنه ی حریق را کنترل کرده و مانع از گسترش آن و افزایش خسارات می شود.

چرا دفلکتور مهمترین دلیل تفاوت اسپرینکلر ها است؟
همانطور که پیش تر نیز گفته شد مهمترین عامل ایجاد تفاوت در اسپرینکلر ها سیستم دفلکتوری آن ها است. دلایل این ایجاد تفاوت نیز به شرح زیر هستند:
1)همزمان با جدا شدن درپوش سیستم، آب از اسپرینکلر خارج می شود
2)یک صفحه ی منحرف کننده که همان دفلکتور می باشد در برابر جریان آب قرار می گیرد
3)این صفحه ی منحرف کننده آب را به قطرات کوچکتری تقسیم می کند
4)در نتیجه ی فرایند پیشین شعاع پوشش آب افزایش میابد.

گروه صنعتی مزینانی ارائه دهنده انواع تجهیزات آتش نشانی و اطفاء حریق از جمله فایرباکس، کپسول و .. میباشد.

نوشتن دیدگاه